Czy jesteś właściwym kandydatem?

Każdy może być kandydatem do udziału w badaniu klinicznym, ale niektóre osoby z wielu przyczyn mogą lepiej spełniać wymagania. W każdym badaniu obowiązują określone kryteria uczestnictwa. Mogą one być bardzo różne, zależnie od danego badania. Na przykład w wielu badaniach poszukiwani są uczestnicy cierpiący na określone schorzenia, dolegliwości lub choroby. Niektóre z badań obejmują natomiast wyłącznie zdrowych uczestników. W przypadku innych badań przy kwalifikacji obowiązują szczegółowe kryteria. Do niektórych kryteriów włączenia (lub wyłączenia) należą wiek, rasa, płeć, choroby, stadium i przebieg choroby (jeżeli badanie jej dotyczy) i historia leczenia (jeżeli dotyczy). Na przykład, w niektórych badaniach dyskwalifikowani są uczestnicy palący papierosy, podczas gdy inne mogą poszukiwać właśnie palaczy. Czynniki, które umożliwiają kandydatowi udział w danym badaniu, określa się jako kryteria włączenia, podczas gdy czynniki, które nie spełniają żądanych wytycznych, określa się jako kryteria wyłączenia. Najlepszą metodą sprawdzenia kwalifikowalności jest zdobycie informacji, jakie badania są prowadzone w danym regionie, a następnie wypełnienie prostego wniosku.

Dlaczego mam wziąć udział?

Najbardziej oczywistym powodem uczestnictwa w badaniu klinicznym dla większości osób jest dostęp do leczenia schorzenia lub choroby, która dotknęła ich osobiście. Kiedy tradycyjne metody leczenia nie przynoszą rezultatów, pacjenci traktują badanie kliniczne jako coś „świeżego i nowego”, oczekując, że potencjalny nowy lek lub alternatywna metoda leczenia pomoże im, kiedy inne metody zawiodły. Niektórzy wybierają badania kliniczne, ponieważ opieka w ramach badania klinicznego jest świadczona bezpłatnie. Są nawet przypadki, kiedy uczestnicy otrzymują rekompensatę finansową za poświęcony czas i koszty dojazdu. Są również osoby, które zgłaszają się do badania, ponieważ chcą po prostu przyczynić się do postępów w medycynie. Dla tych ochotników motywacją jest świadomość, że mogą odegrać rolę w opracowaniu nowej terapii, leku lub szczepionki, które przez wiele lat będą służyć ludziom. Niezależnie od powodów, uczestnik badania może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia – swojego i innych.

 

 

Czy interesuje Państwa udział w badaniu klinicznym?

Czy chcą Państwo, aby skontaktować się z Państwem w sprawie udziału w badaniu klinicznym? Zachęcamy do dołączenia do milionów ludzi, którzy zarejestrowali się jako potencjalni uczestnicy badań. Rejestracja jest szybka, bezpłatna i nawet w przypadku zakwalifikowania się do badania nie ma obowiązku uczestnictwa w nim.
 

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail